DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Zprávičky

Zprávičky...

 

 

  

 • Ve středu 5.11.2014  proběhl na usedlosti Bludička pod záštitou SCHOK ČR nákupní trh plemenných beránků, který byl vyhodnocen jako největší trh v ČR za posledních patnáct let. Z plemenných beránků Valašské ovce bylo z čeho vybírat, k prodeji byly nabídnuty linie Juráš, Juraj, Vašek, Ondráš, Beskyd, Soláň a Radhošť od osmi chovatelů. V rámci bonitace byl připraven doprovodný program : Galerie ve stodole s výstavou fotografií Valašských ovcí od Janky Vybíralové, ochutnávka jehněčího guláše a také vození malých návštěvníků na poníkovi. Pár snímku z této kce naleznete zde
 
 
 • Podívejte se na úžasný pořad o tradici salašnictví a Valašských ovcí s názvem "Pásli ovce...", kde můžete shlédnout i část překrásné práce spojené s chovem Valašských ovcí v rodině pana dr.Milerskiho zde
 • 20.9.2014 proběhla ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm slavnostní schůzka Klubu v rámci desátého výročí od založení

Členové a příznivci Klubu si připravili  zajímavý program a tak nechyběla  velice pěkná ukázka pasení stáda Valašek a práce se psem pana Petra Kryštofa, první autorská výstava fotografií Valašských ovcí amatérské fotografky Janky Vybíralové, výstava ovcí se soutěží "Miss sympatie", kterou volili návštěvníci ( stala se jí čerňula z chovu manželů Křenkových ze Stránského ) a oceněním odborné komise, které si odnesla za vystavovaného berana předsedkyně klubu Martina Šimčíková. Nechybělo výborné občerstvení z domácích zdrojů našich členů - ovčí sýry, domácí chleba, slavnostní dort a spoustu jiných dobrot. V podvečer jsme si pochutnali na klubovém guláši a domácí pálence. Všem, kteří přiložili ruku k dílu a zvláště výboru Klubu a pracovníkům Skanzenu, kteří připravili velmi příjemné zázemí patří velké poděkování !!

Pár snímků ke shlédnutí zde

Fotoreportáž z akce očima Martiny Šimčíkové - zde

 

 

 • 10.5.2014 proběhla řádná schůzka Klubu u chovatelů manželů Gottfriedových. Program byl bohatý, mimo jiné došlo i na volbu nového předsedy. Do čela Klubu byla většinou přítomných zvolena paní Martina Šimčíková, které tímto gratulujeme !! Pár snímků ze setkání zde

 • 30.3.2014 - Pro pousmání yes :

Valaška jako součást expozice v tzv. "Kovozoo" - www.kovozoo.cz

 • 12.3.2014 proběhlo setkání chovatelů valašských ovcí ze Slovenska, ČR a Polska. Setkání se uskutečnilo v Oščadnici na Slovensku. Foto zde

 • 6.11.2013 se uskutečnila bonitace a trh plemenných beránků na farmě Bludička. Snímky z tohoto chovatelského dne ke shlédnutí zde
 • 5.9.2013 proběhla Mimořádná slavnostní schůzka "Klubu" na Gruni na Starých Hamrech u příležitosti redyku "TRANSHUMANCE 2013 " . Velké ovčí putování započalo v květnu v Rumunsku a ukončeno bylo v září v Rožnovském skanzenu, podívejte se na dokument ČT z pořadu "Náš venkov"  a nebo si poslechněte reportáž z pořadu českého rozhlasu "Křížem krajem"

 Foto a krátké videošotíčky ze setkání a putování oveček v oblasti Starých Hamer zde

 • 27.4.2013 proběhla plánovaná řádná schůzka "Klubu" u manželů Šimčíkových v Rožnově pod Radhoštěm. Pár snímků ze sobotního setkání zde

 • 26.5.2012 proběhla plánovaná schůzka "Klubu" u chovatele Ing. Vejčíka na farmě Vejčík v Jižních Čechách (  Horní Stropnice ). Foto z našeho letošního setkání ke shlédnutí zde

 • 11.6.2011 - se konala schůzka "Klubu" u pana Šimečka na Starých Hamrech. Velmi hezky připraveného setkání se účastnili chovatelé z celé české republiky, mezi hosty zavítal také chovatel z Rakouska a Slovenska. Pozvání přijal i pan profesor Horák, což se setkalo s velkým potěšením všech přítomných.

  Foto ze setkání "Klubu"

 • 19.2.2011 proběhla mimořádná členská schůze "Klubu" v Bludovicích, na setkání dorazilo i vedení SCHOK ČR p.Mareš, p.Vejčík, p. Mach a p.Dziková, kteří informovali především o změnách týkajících se činnosti "Klubů" obecně. Přítomní stávající i noví členové stručně představili své chovy i vize do budoucna, následně jsme shlédli velmi poutavou prezentaci o historii Valašské ovce, kterou si pro nás připravil p.Milerski. Důležitou částí byly volby nového výboru, členy se stali: p.Žitníková, p.Milerski a p.Šimeček. Zápis vypracoval p.Mácha, všichni členové jej obdrželi e-mailem. Další řádná schůzka proběhne dle plánu v květnu.
 • foto: Schůzka 19.2.2011 v Bludovicích

 • Prosinec 2010: právě vychází publikace "Světový genofond ovcí a koz" ( Horák, F.-Treznerová, K. ) , titulní stránku zdobí fotografie stáda Valašských ovcí od Janky Vybíralové. Děkujeme tímto Jance za propagaci původní Valašky skrze její fotografické umění

 Publikaci je možno objednat zde

 

V časopise Náš chov 11/2010 a 12/2010 vychází publikace týkající se domestikace ovce autora Ing.Davida Zapletala Ph.D., jehož součástí budou překrásné fotografie Janky Vybíralové - dlouholeté amatérské fotografky "původní Valašky" . Není to první zájem ze strany odborné veřejnosti o tyto fotografie, což považujeme za veliký úspěch a přínos v propagaci Valašské ovce

9.11. a 14.11.2010 - Noví zájemci o členství

Oznamuji tímto stávajícím členům Klubu, že jsem obdržela e-mailem žádosti o členství v našem Klubu u těchto nových chovatelů Valašské ovce:

 • Miriam Vorlová - bez udání adresy
 • Jana Provazníková/David Kolman, Krasolesí 7, Košetice 39422, e-mail: krasolesi@volny.cz
 • Jakub Mráz, Smržovice 27, Kdyně, 34506, e-mail: Jakubmraz@email.cz
 • Šimon a Miriam Vorlovi, Mlékovice 5, okr.Kolín, e-mail: Miri.V@seznam.cz
 • p.Jiří Novotný, Zahrádky u České Lípy 137, 47101, e-mail: nome@email.cz
 • p.Petr Kryštof, Pod Drahou 155, Česká Kamenice, 40721, e-mail: farmahunikov@volny.cz

Přijetí do Klubu bude projednáno na dalším setkání členů v květnu 2011

                                                                                           Gabriela Žitníková - předsedkyně Klubu

3.11.2010 - Bonitace a nákupní trh beránků na Bludičce

3.listopadu se převážně chovatelé Valašské ovce sešli na eko-farmě Bludička k bonitaci svých letošních beránků. Celkem se dostavili tři chovatelé Valašských ovcí - Křenkovi z Rýmařova , Šimčíkovi z Valašské Bystřice a domácí Žitníkovi. Obonitovaní beránci jsou nyní nabízeni k prodeji, více v sekci "nákup-prodej"

 

20.9.2010 - "POHOTOVOSTNÍ PLÁN" - upozoňujeme naše chovatele ( podnikající v zemědělství - přidělené IČO), že každý chov musí mít pro případ nákazy tzv. "Pohotovostní plán". S oblibou je jeho přítomnost u chovatele vyžadována kontrolami ze stran státních institucí, v případě nedoložení následuje sankce. Zde máte ke stažení formulář, stačí jen doplnit potřebné údaje, následně ve dvou vyhotoveních doručit na krajskou veterinární zprávu, kde dostanete razítko. Jeden výtisk zůstává na krajské veterinární zprávě a jeden chovateli. Tak raději si to zpracujte co nejdříve !!

15.5.2010 - Proběhla schůzka Klubu v Košařiskách

         Letošní schůzka Klubu byla naplánovaná u chovatele pana Milerskiho v Nýdku, termín byl směřován na 15.5., kdy v tento den v nedalekých Košařiskách probíhala tradiční folklórní akce pro všechny milovníky a chovatele ovcí s názvem "Miyszani owiec" spojená s nákupním trhem beranů. Mimo vlastní schůzku Klubu, jež proběhla přímo v Košařiskách, byla pro zájemce připravena prohlídka chovu Valašek pana Milerskiho , který se nachází v Nýdku.

Všem chovatelům děkuji za účast a přeji vše dobré

Gabriela Žitníková - předsedkyně Klubu

 

 

30.5.2009 - Proběhla schůzka Klubu v Rýmařově

 Schůzka Klubu chovatelů a příznivců plemene Valašská ovce proběhla v Rýmařově u manželů Křenkových v sídle o.s.Stránské.

2.4.2009 zavítal na Bludičku student České zemědělské univerzity Praha-obor ekologické zemědělství , zájemce o informace o původní Valašce v rámci zpracování seminární práce na toto téma ( více ikonka "Kronika" )

28.3.2009 navštívil sídlo Klubu pan Dr.Gerhard Weinbormair, zájemce o spolupráci a koupi několika kusů Valašky zoologickou zahradou v Rakousku

 

15.1.2009 neformální schůzka předsedkyně Klubu se členy GENOKLUBU na půdě MZLU v Brně - nabídka spolupráce v rámci činnosti této organizace

 • poznámka : GENOKLUB, o.s., si klade za cíl zastřesovat snahy nevládních organizací o udržování tradičních odrůd v ČR, své snahy chce rozšířit taktéž o oblast ohrožených plemen hospodářských zvířat

 

5.12.2008

Informace o činnosti Klubu a chovu původní Valašky v ČR získali vysokoškolští studenti MZLU z Brna při kontaktní návštěvě usedlosti Bludička v rámci studijního výjezdu zaměřeného na agroturistiku.

 

 

Nezapomínejte na evidenci !!! Všechny ovce musí mít ušní známky a musí být nahlášeny v centrální evidenci, chovatel je povinen vést stájový registr. I když Vaše ovenky  mají jména a přijdou k Vám na zavolání, kontrolu to nedojme  a pokuta Vás nemine  ! Proto věnujte označování zvířat a vedení jejich evidence patřičnou pozornost ...

 

Potřebné formuláře ke stáhnutí zde :

27.9.2008 na Bludičku zavítala exkurze účastníků Ovčácké školy ( O.s. Moravské Karpaty ), kteří byli obeznámeni s chovem původní Valašky, náplní našeho Klubu a dalšího směřování v záchraně Valašky u nás. Odkaz na toto sdružení propagující chov ovcí v oblasti Moravské Karpaty je :  http://www.moravskekarpaty.cz/

Svépomocný fond SCHOK - Svaz chovatelů ovcí a koz má založen svépomocný fond, který v případě potřeby může chovateli ovcí ( musí být člen svazu ) půjčit až 100.000,- Kč . Půjčka je bezúročná v délce maximálně dvou let. Svépomocný fond může pomoci nejen v nouzi , ale také v případě financování projektů na zlepšení chovu ovcí. Třeba Vám tato zprávička pomůže  ! Formulář ke stáhnutí zde : svepomocny_fond.doc (66 KB)

Schůzka Klubu v roce 2008 již proběhla ...

 • kdy ? 28.5.2008
 • kde ? Záchranná stanice Bartošovice
 • zápis ze schůzky : bude dodán
 • foto ze schůzky : ikonka - "fotodokumentace"

Odkazy :

Svaz chovatelů ovcí a koz ČR : www.schok.cz